Bli medlem

 

Medlemsavgiften är 150 kr/år  
Bankgiro: 349-0554
Glöm inte att skriva namn, adress, e-mail adress.
Inkluderar medlemskap men också deltagande i kurser,
studiebesök, till reducerande priser samt Nyhetsbrevet.