Föreningen

Vad är och vad gör föreningen ?

Föreningen har funnits sedan 1972 och har idag ca: 130 medlemmar.
Som namnet anger är föreningen en sammanslutning av Övervakare/
Kontaktpersoner och och övriga personer med ett socialt intresse inom
Hultsfred-Vimmerby området.

Våra uppgifter och de arbetsfält som vi arbetar med är bl.a.

- Kontaktpersoner inom socialtjänst och kriminalvård
- Kontaktfamiljer / Familjehem inom socialtjänsten
- Övervakare inom kriminalvården
- Stödpersoner inom omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda
   inom psykiatrin samt inom handikappomsorgen enl. LSS
- Att genom utbildning (studiecirklar, kurser) och information utbilda / fortbilda
   och stötta Övervakare och Kontaktpersoner
- Att också vara opinionsbildare i den sociala debatten

När används Övervakning/Kontaktperson ?

De s.k öppna vårdresurserna och frivård har blivit allt vanligare
Då är Kontaktpersonen, Familjehem och Övervakare viktiga begrepp