Information

Vad är en kontaktperson ?

Att ha Kontaktperson är en form av frivilligt bistånd.
Kontaktpersoner skall fungera som ett personligt stöd och hjälp på olika sätt.
T.ex. hjälpa till med att skaffa bostad, söka arbete, ordna utbildning och
överhuvud taget fungera som ett personligt stöd i olika situationer.

Vad är en Kontaktfamilj ?

Föräldrar som under längre eller kortare tid i sitt hem kan ta emot barn och
ungdomar som behöver stöd och omsorg.

Vad är övervakning ?

Övervakning förekommer numera endast inom kriminalvården.
Övervakning är en påföljd som används dels i samband med villkorlig
frigivning och dels vid skyddstillsyn.
Övervakarens största uppgift är att skapa en förtroendefull relation och vara
stöttande och hjälpande för sin klient.

Vem kan bli Kontaktfamilj, Kontaktperson, Övervakare ?

Du som har lite tid över som är intresserad av att stötta och hjälpa en
medmänniska